Autisme

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die bij het kind al in aanleg aanwezig is. Pervasief betekent dat de invloed van deze stoornissen in alle delen van de persoonlijkheid invloed heeft. Het is dan ook een levenslange handicap, er is namelijk nog geen enkele behandeling die autisme kan genezen.

Toch kan met goede begeleiding veel gedaan worden om de kwaliteit van leven voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en hun omgeving te verbeteren. Alle kinderen, jongeren en volwassenen ervaren ieder voor zich hun eigen beperkingen en problemen. Vaak ondervinden ze moeilijkheden in het contact met anderen, communicatie, gedrag of hun spel.

Personen met ASS verwerken de informatie die zij krijgen op een andere manier dan dat wij doen. Zij zien de informatie als losse elementen en zien het geheel niet, waardoor zij geen samenhang zien van de afzonderlijke waarnemingen.

Personen met ASS zijn: niet anders maar zij denken anders!

Centrale coherentie (CC): Beperkte samenhang zien tussen losse elementen die ze waarnemen.

Executieve functies (EF): Moeite hebben met plannen, organiseren, volgen en bijsturen eigen gedrag. 

Theory of mind (TOM) : Beperkingen in de sociale interacties

Behandeling:

Er is geen behandeling bekend die autisme kan genezen. Wel zijn er behandelingen en methodieken die erop gericht zijn de ontwikkeling van de autist zoveel mogelijk te bevorderen en de leefomgeving zoveel mogelijk aan te passen. Met een goede begeleiding kan veel gedaan worden om de kwaliteit van leven voor personen met een Autisme Spectrum Stoornis en hun omgeving te verbeteren.


 

inschrijfing

wp5fae6d2e 05 06