Voorlichtingsprogramma's

Het is mogelijk om door Net-Iets-Anders een voorlichtingsprogramma te laten verzorgen. Op dit moment bieden wij de volgende programma's aan:

ASS ‘t zo zit


  Algemeen belangstellenden; Ouders / Familieleden; Leerkrachten basisonderwijs / Onderwijsassistenten; Docenten voortgezet onderwijs / MBO; Logopedisten; Leidsters van peuterspeelzalen en dagverblijven; IB’ers en RT’ers.

Voorlichting over personen met een autisme spectrum stoornis. Een interactief voorlichtingsprogramma met dia's, filmbeelden en een ondersteunende hand-out. De voorlichting “Ass het zo zit” is erop gericht alle betrokkenen rondom een kind met autisme het gedrag, denken en voelen van dit kind beter te laten begrijpen. De kracht van deze voorlichting zit in het combineren van praktijk en theorie. Met als uitgangspunt: “Als het zo zit!”.

Kinderen met autisme hebben hun eigen manier van informatie verwerken, afstemmen op situaties en reageren. Een begeleider snapt hoe een kind met autisme denkt, begrijpt beter waarom het kind een bepaald gedrag vertoond. Vanuit dit begrip kan vervolgens een oplossing komen voor dat ene kind, met die gedachten en het gedrag in die specifieke situatie.

De voorlichting duurt ongeveer 2,5 uur en is goed toepasbaar op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en andere settings, zoals b.v. peuterspeelzalen / verenigingen of bij u thuis voor familie.

Zo is er maar één!

Doelgroep:
Kinderen; Leerkrachten basisonderwijs / Onderwijsassistenten; Docenten voortgezet onderwijs / MBO / Verenigingen / Werksetting.

Een voorlichting voor de klasgenoten/medewerkers van een persoon met autisme, samen met diegene. Deze voorlichting heeft de volgende kenmerken:
 • Erkenning van de uniciteit van iedereen

 • Een interactief aanbod 

• Kind, ouders en school zijn nauw betrokken bij de concrete invulling

 • De persoonlijke vorm van autisme binnen de eigen context bepaalt de inhoud • Het autisme wordt gezien als een bijzondere manier van zijn 

• De doelgroepen krijgen tips om aan te sluiten bij die manier van zijn

• Men kan in het vervolg terugkoppelen naar de voorlichting 

In de praktijk is gebleken dat er actieve, inhoudelijk mooie en plezierige gesprekken met collega’s/klasgenoten plaatsvinden. De direct betrokkenen zijn positief over de effecten. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Ook is het mogelijk om het aanvraagformulier te downloaden.

 

inschrijfing

wp5fae6d2e 05 06