Executieve functies training

Executieve functies training

Executieve functies hebben we nodig bij het plannen van doelgericht gedrag. Dit is van belang bij het nemen van besluiten, uitvoeren van meerdere handelingen tegelijk of in de goede volgorde na elkaar of het aanpassen aan veranderingen in de omgeving, het sturen van gedrag.

Uitleg van de executieve functies:

Inhibitie: het vermogen om een bepaalde handeling te stoppen of uit te stellen. Na te denken voor je iets doet, neiging te weerstaan om dingen te doen of te zeggen.

Werkgeheugen: het vermogen om bepaalde informatie gedurende korte tijd vast te houden tijdens het uitvoeren van een taak.

Cognitieve flexibiliteit: dit is het vermogen om meerdere handelingen tegelijk uit te voeren. Plannen te herzien als er zich tegenslagen of nieuwe informatie zich aandient of er zich fouten voordoen die veranderd moeten worden. Het gaat hierbij om aanpassen van veranderde omstandigheden.

Vloeiendheid: dit is het vermogen om opdrachten/taken op een vlotte manier te kunnen doen. Dit kan zowel praktisch als verbaal zijn.

Plannen: dit is het vermogen om eerst na te denken hoe een bepaalde taak aangepakt kan worden voordat je begint.

Voor wie is de executieve vaardigheden training geschikt?
De training is voor kinderen met ASS, AD(H)D, leerstoornissen die ondanks de hulp van ouders, leerkrachten en soms medicatie toch nog vaak taken niet zo goed kunnen uitvoeren, afgeleid worden, dingen vergeten of het moeilijk vinden rustig te reageren. De kinderen kunnen daar zelf ook veel last van hebben. Van kinderen met ASS, AD(H)D en leerstoornissen is bekend dat een aantal van de executieve functies minder sterk zijn ontwikkeld.

Trainingseffecten
De resultaten van deze training zijn in de praktijk positief. Niet alleen op de getrainde taken zelf gaan de kinderen vooruit, maar ook hun cognitieve vaardigheden verbeteren. Belangrijk voor een positief effect is dat het kind en de ouders gemotiveerd zijn om de executieve functies te trainen. Daarnaast heb ik speciale aandacht voor de transfer, dit omdat dit bij kinderen mets ASS moeilijk is.

Aan de hand van screening worden de executieve vaardigheden en de tekorten in die vaardigheden in kaart gebracht. Daarna kunnen de executieve vaardigheden worden verbeterd aan de hand van individuele training en spelletjes, psycho-educatie en training in het dagelijks leven.
Bij personen met autisme, ADHD of een leerstoornis zien we vaak een verminderde functie van de executieve functies. We zien dan vooral problemen met het werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, planning en inhibitie.
Door op deze gebieden te trainen is het mogelijk om op deze gebieden een verbetering te zien.

Werkwijze:

  • Door samen met ouders en kind een vragenlijst in te vullen kunnen we zien op welke gebieden er getraind moet worden.
  • De training bestaat uit het maken van opdrachten en het spelen van spelletjes. Ook kunnen de kinderen huiswerk krijgen.
  • Er wordt 1 a 2 keer per week geoefend, het kind hoeft niet dagelijks te oefenen, wel bestaat de mogelijkheid dat het kind een spelletje mee naar huis krijgt om te spelen.
  • Elke sessie duurt ongeveer een uur.
  • Er wordt met een trainingsmap gewerkt.
  • De training wordt individueel gegeven.

 

inschrijfing

wp5fae6d2e 05 06